kaoamazon_en

Amazin’

(An update to the campaign) So Amazon said Yes! I talked to their ECR (Executive Customer Relations) department a couple of days ago, as...
kaoamazon_si

Amazin’

(Obvestilo o dogodkih v zvezi s kampanjo) Amazon je torej rekel Ja! Pred par dnevi sem govoril z njihovim oddelkom ECR (Executive Customer Relations),...
Primož Trubar

WikiFreaks: Seattle, We Have A Problem!

A young man with a large package gets off his bike and enters the post office. He’ll have to wait in the long line...
Primož Trubar

WikiFreaks: Seattle, problem imamo!

Mladenič z velikim paketom parkira kolo pred pošto in vstopi. Počakati bo moral v dolgi vrsti in vsake toliko živčno preveriti zapestno uro. Pošta...
Signe Olynyk

A Conversation With Signe Olynyk

Our latest literary guest is Signe Olynyk, a screenwriter and producer from Canada – she recently produced the feature film, Breakdown Lane. She has...
Signe Olynyk

Pogovor s Signe Olynyk

Naš najnovejši literarni gost je Signe Olynyk, scenaristka in producentka iz Kanade – pred kratkim je sproducirala celovečerni film Breakdown Lane. Napisala in sporducirala...
Chris Morton

A Conversation With Chris Morton

Please welcome Chris Morton, a published author of English Slacker, University Stories and Phase-Daze-Phase-Daze-Phase, he has short stories published on-line and in Fear –...
Phase-Daze-Phase-Daze-Phase

Pogovor s Chrisom Mortonom

Zaželimo dobrodošlico Chrisu Mortonu, avtorju romanov English Slacker, University Stories and Phase-Daze-Phase-Daze-Phase, njegove kratke zgodbe so objavljene na spletnu in v Fear – A...
Chau Van Truong

A Conversation With Chau Van Truong

Our latest guest is Chau Van Truong, an author (The Naisa Mafia: Chronicle of the Godfather, For the Love of The Kill: Secrets Kept...
Chau Van Truong

Pogovor s Chauom Van Truongom

Naš najnovejši gost je Chau Van Truong, pisec (The Naisa Mafia: Chronicle of the Godfather, For the Love of The Kill: Secrets Kept &...